Bức tranh giản dị

20/06/2012 08:38 TV (st)
(GDVN) - Bức tranh hình vuông, màu trắng và có chấm đen ở giữa khung kẹp bằng đồng.
TV (st)