Căn bệnh di truyền duy nhất trên thế giới

16/10/2011 15:32 (Sưu tầm)
(GDVN) - Một người đàn ông đến bác sĩ khám bệnh.

- Thưa bác sĩ, cái lưng khốn khổ của tôi đau quá.

Sau khi khám bệnh:

- Tôi nghĩ là ông bị bệnh di truyền.

- Bác sĩ nói đúng quá! Kể từ khi tôi bị cái tủ của ông nội tôi để lại đè lên người, lúc nào tôi cũng bị đau lưng.

(Sưu tầm)