Cần câu cơm

16/02/2012 15:09 Sưu tầm
(GDVN) - Một nhà khảo cổ học đang trên đường đi nghiên cứu thì bỗng thấy một ông lão nọ có một cái đĩa cho mèo ăn là đồ cổ.

Lòng tham trỗi dậy nhưng nếu xin cái đĩa thì sợ ông lão sinh nghi nên nhà khảo cổ bèn gạ hỏi mua con mèo rồi sau đó xin kèm theo cái đĩa để cho mèo ăn.Nhưng ông lão lắc đầu không cho, ông nói:- Chẳng giấu gì ông, nhờ cái đĩa này mà tui đã bán được hơn chục con mèo rồi đấy!

Sưu tầm