Câu chuyện lúc nửa đêm

12/08/2012 02:45 TL (st)
(GDVN) -" alo! anh Nghĩa hả? - Nhầm số rồi chị ơi tôi là Địa
TL (st)