Câu chuyện thi cử

05/07/2012 09:52 TL (st)
(GDVN) - Ông bố hỏi đứa con gái về bài thi môn Vật lý.
TL (st)