Từ lần ấy, ông quyết tâm đi buôn thuốc diệt ruồi.
Đang tải tin...