Chế: Lý do xăng tăng giá

14/08/2012 13:05 TL (st Epic.vn)
(GDVN) - Phải chăng đây là nguyên nhân khiến xăng tăng giá.
TL (st Epic.vn)