Chết hài vì tư vấn đặt tên con

21/04/2012 12:04
(GDVN) - Tên nào cũng hay, biết trọn tên nào.