Chiều "bồ" hộ bạn

10/08/2012 11:17 TL (st)
(GDVN) - Thôi đành "ngậm bồ hòn làm ngọt".
TL (st)