Chơi chữ kiểu học sinh thời nay

25/07/2012 14:56
(GDVN) - Dịch sang tiếng anh và nhớ hãy dịch thật sát nghĩa.