Chưa kết hôn thì không được...

09/09/2012 01:45 TL (st)
(GDVN) -Câu chuyện xảy ra tại một công viên nọ.
TL (st)