Còn chưa kịp...buồn

09/09/2012 01:43 TL (st)
(GDVN) - Anh chàng nọ gọi điên lên tổng đài tư vấn với một tâm trạng tuyệt vọng.
TL (st)