Đêm tân hôn

26/09/2011 14:05 (Sưu tầm)
(GDVN) - Đêm tân hôn chàng hỏi nàng:

- Em đang nghĩ gì vậy, em yêu?

- Cô vợ e thẹn đáp: Cũng như anh thôi!

- Nào, vậy thì hai ta cùng xuống bếp chén nốt chỗ bánh ngọt đi!

(Sưu tầm)