Di chúc siêu "củ chuối"

20/04/2012 11:30
Khi được người sắp ra đi di chúc cho những thứ "củ chuối" thế này, có nên nhận?