Đi nhờ "siêu xe"

24/03/2012 13:14 Mõ (st)
(GDVN) -Một con ốc sên vì bị đau chân nên phải gọi đi nhờ Rùa. Đi được một đoạn con ốc sên hốt hoảng:
Mõ (st)