Điểm chung trong tình yêu

04/07/2012 23:33
Câu chuyện lâm li bi đát xuất phát từ cuốn nhật ký và kết thúc ở bài kiểm tra.