Định nghĩa của " bạn gái "

17/04/2012 11:13 TV (st)
(GDVN) - Cậu nhóc bốn tuổi thắc mắc với mẹ:
TV (st)