Đỡ mất công...đào tạo

19/08/2012 09:11 TV (st)
(GDVN) - Hai ông bạn ngồi tâm sự với nhau: 

- Này, nếu trúng cử hội đồng thành phố thì ông cho thằng con nhà tôi một chân ở văn phòng nhé!

- Dễ thôi, nhưng cháu nó có chuyên môn gì?

- Khổ quá, nó có nghề ngỗng gì đâu.

- Càng tốt, như thế đỡ mất công... đào tạo lại.

TV (st)