Đôrêmon chế: Mon 'lên lớp' về tình yêu học trò

05/11/2012 11:40 TV (st)
(GDVN) - Tuổi học trò không yêu thì tốt, yêu vào rồi cái dốt lộ ra.
TV (st)