Doremon chế: Nobita và thơ chế

10/10/2012 10:47 TL (st)
(GDVN) - "Ném đá phải biết dấu tay, thủ đoạn rất hay nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình là người bị hại".
TL (st)