Giúp đỡ đồng bọn

10/04/2012 05:49 Tạ Vân (st)
(GDVN) - Chú bé đang cố gắng kiễng chân với núm chuông trên một cánh cửa lớn
Tạ Vân (st)