Hết hồn vì thời trang

31/08/2012 02:31
Thời trang làm cho người ta đẹp nhưng cũng có thể làm cho họ khiếp sợ.