Kẻ cắp gặp "bà già"

27/09/2011 19:29 (Sưu tầm)
(GDVN) - Anh chàng cảnh sát quả là cao tay!
Cảnh sát hỏi một tên trộm: - Mi hay trộm cắp phải không? - Có đôi lần. - Ở những nơi nào? - Ở đâu đó. - Được rồi, trước tiên phải giam mi lại! - Chừng nào mới thả tôi ra? - Sớm muộn!
(Sưu tầm)