Kiểu nào cũng chiều

30/07/2012 09:18 Mai (st)
(GDVN) -Chàng trai nói chuyện với bạn: "Tao quyết định đi xăm mình mày ạ!".

- Mày điên hả? Mà mày định xăm cái gì, ở đâu?

 - Tao xăm bốn chữ T ở tay trái và bốn chữ Đ ở tay phải.

 - Nhưng lỡ ra đường người ta hỏi thì mày nói sao?

 - Thằng hiền thì tao nói tay trái là Tiền, Tình, Tù, Tội, tay phải là Đụng Đâu Đánh Đó.

 - Thế lỡ gặp dân giang hồ?

 - Thì tay trái là Thương Trẻ Tàn Tật, tay phải là Đang Đau Đừng Đánh.

Mai (st)