Kinh nghiệm tán gái của "tay chơi"

17/08/2012 10:54 TL (st)
(GDVN) -Kinh nghiệm xương máu của một "dân chơi".
TL (st)