Làm gì để được nổi tiếng?

25/09/2012 13:18
Bạn không tài giỏi, không xinh đẹp mà ai cũng phải ngước nhìn, đó không phải chuyện lạ!
Một hôm người vợ bày tỏ.