Lính cứu hỏa

04/10/2012 10:16 TL (st)
(GDVN) - Anh lính cứu hỏa nhận được điện thoại với tiếng kêu hốt hoảng.
TL (st)