Lý do đi ăn xin

30/07/2012 09:17 Mai (st)
(GDVN) -Một người đi đường hỏi ông ăn xin: "Sao ông lại đi ăn xin?".

- Để tôi lấy tiền uống rượu.

 - Vậy sao ông lại uống rượu?

 - Để tôi có đủ dũng khí đi ăn xin.

- !!!!!

Mai (st)