May mà nó bị héo

29/02/2012 15:02 Sưu tầm
Trong kí túc xá nam có 1 anh bị mắc bệnh mộng du. Tối nọ khi đang mộng du anh cầm cây kéo đi khắp phòng, leo qua hết giường này đến giường nọ.

Sáng hôm sau các bạn cùng phòng của ảnh này tỉnh dậy và hỏi:- Bạn cùng phòng : tối qua mày cầm kéo đi đâu đấy???- Anh chàng mộng du : tối qua khi mộng du tao mơ mình đi thu hoạch dưa chuột. Đi đến vườn dưa sờ từng quả thì toán thấy dưa héo nên tao đi về... *giọng buồn buồn*- Bạn cùng phòng : *toát mồ hôi hột*

Sưu tầm