Muốn chết cũng không xong

19/04/2012 11:06
"Vợ là cái nợ", nhất là lúc biết mình gần đất xa trời mới thấm thía câu nói này.