Ngành hàng không

14/04/2012 05:44 TV (st)
(GDVN) - Hai chàng trai nói chuyện với nhau: 

Nam hỏi Khoa: Bạn gái cậu bao nhiêu tuổi?


- Khoa: 25 tuổi.


- Nam: Thế bạn gái cậu làm nghành gì?


- Khoa: Ngành hàng không


- Nam: Cậu sướng thật, quen với bạn gái làm hàng không.


- Khoa: Ừ, sướng lắm. Bạn gái tớ suốt ngày ở không ăn hàng.


- Nam: Té xỉu!!!!!


TV (st)