Ngáp

14/11/2012 10:10 A. Đ (st)
(GDVN) - Một ông chồng ngáp. Bà vợ liền nói.
- Tiện thể anh đang mở mồm, gọi thằng nhỏ về ăn cơm đi!
A. Đ (st)