Nghệ thuật tán gái:Không cần nói nhiều

13/08/2012 12:59 TL (st)
(GDVN) - Không cần nói nhiều chỉ cần cho họ thấy điểm "mạnh"của mình là đủ.
TL (st)