Nhận có mà...chết

12/08/2012 08:18 TV (st)
(GDVN) - Đôi khi sự thật không như trong truyện cổ tích
TV (st)