Nhất vợ nhì trời !

07/07/2012 12:52 TL (st)
(GDVN) -Nô: Trong cuộc sống có 2 việc khó khăn nhất...
TL (st)