Nobita giải nghĩa "Đun nấu"

15/08/2012 01:32 TL (st)
(GDVN) -Xuka đố Nobita giải nghĩa cụm từ "đun nấu"
TL (st)