Ông bác sĩ nguy hiểm

Cab
(GDVN) -Một bệnh nhân lên gặp gác sĩ riêng để hỏi về tình trạng sức khỏe của mình.
Cab
Đang tải tin...