Ông bác sĩ nguy hiểm

23/03/2012 11:23
Cab
(GDVN) -Một bệnh nhân lên gặp gác sĩ riêng để hỏi về tình trạng sức khỏe của mình.
Ông bác sĩ nguy hiểm ảnh 1
Cab