Ông bố và đứa con trai siêu khỏe

26/03/2012 10:56
(GDVN) -Muốn dậy cho những đứa con về sức mạnh của sự đoàn kết nhưng có ngờ đâu nó khỏe quá.