Sai một ly, đi một dặm

TV (st)
(GDVN) - Lâm vào hoản cảnh éo le này thì đành phải chịu thôi.
TV (st)
Đang tải tin...