Sai một ly, đi một dặm

13/07/2012 09:54 TV (st)
(GDVN) - Lâm vào hoản cảnh éo le này thì đành phải chịu thôi.
TV (st)