Sếp và thư ký: Chúng ta ngủ như thế nào nhỉ?

26/10/2011 15:42 (Sưu tầm)
(GDVN) - Sếp và thư ký đi công tác, đến tối ông ta hỏi:

- Chúng ta sẽ ngủ như thế nào đây? Như vợ chồng hay như đôi tình nhân?

- Như vợ chồng.

Lập tức sếp quay mặt vào tường và ngủ liền một mạch.

(Sưu tầm)