Seri: Thổ dân và nguồn nước (5)

30/10/2011 06:14 Jay st
(GDVN) - Thấy bở là cứ "đào" thôi.
Jay st