So sánh không đúng chỗ

01/10/2012 10:10 TL (st)
(GDVN) - Chớ dại mà đem con gái ra so sánh với nhau.
TL (st)