Tận cùng xấu xí

24/09/2012 14:10 TL (st)
(GDVN) - Có cắt tóc thì mọi chuyện vẫn không thay đổi.
TL (st)