Thế mới là đàn ông!

08/01/2012 08:03 (Sưu tầm)
(GDVN) - Người đàn ông dắt xe ra khỏi nhà.
Người vợ quát to: Vào nhà ngay! Người đàn ông mạnh mồm hét còn to hơn: SỢ GÌ MÀ TAO không vào?
(Sưu tầm)