Thèm...đổi vợ, phải làm gì ?

14/04/2012 12:56
Chán vợ, nhiều anh thèm đổi vợ nhưng phải làm sao cho nàng tâm phục khẩu phục?
Biết chồng có ý định đó, cô vợ cũng tính kế cho riêng mình. Cô tìm đến trung tâm bảo trợ xã hội.