Tội gì không mơ...

06/08/2012 15:42 TV (st)
(GDVN) - Đôi tình nhân đi bách bộ trong công viên. Chàng trai nói:

- Hàng đêm, anh đều nằm mơ thấy mỗi tháng mình kiếm được một ngàn đô giống như bố của anh.

- Bố anh kiếm được một ngàn đô mỗi tháng cơ à? - Cô gái hết đỗi ngạc nhiên.

- Không, bố anh cũng nằm mơ giống anh.

TV (st)