Trò chơi nho nhỏ, hậu quả khó lường !

04/06/2012 00:00
(GDVN) - Đọc và không nên áp dụng vì hậu quả thật khó lường.
Kết quả là...