Trò mà, làm sao đỡ được thầy

13/06/2012 10:45
 Chỉ một câu đơn giản nhưng khiến học sinh phải khai hết những thói hư tật xấu.
Và đây là độc chiêu của thầy.