Vật thừa kế

16/09/2012 11:11 TV (st)
(GDVN) - Trước khi qua đời, bà lão gọi đứa cháu trai tới dặn dò...
TV (st)